ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Opel
Αθαλάσσας 92 & Χατζηιωσήφ
2024 Στρόβολος
Τηλ.: +357 22 58 11 11
Φαξ: +357 22 58 11 10
Citroen, Mazda, Subaru
Αθαλάσσας 92 & Χατζηιωσήφ
2024 Στρόβολος
Τηλ.: +357 22 58 11 11
Φαξ: +357 22 58 11 10


ΛΕΜΕΣΟΣ
Opel
Μισιαούλη & Καβάζογλου & Άντη Φιλήτα
3012 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25 56 80 00
Φαξ: +357 25 56 80 03
Citroen, Mazda & Subaru
Μισιαούλη & Καβάζογλου & Άντη Φιλήτα
3012 Λεμεσός
Tηλ.: +357 25 81 98 00
Φαξ: +357 25 56 53 17


ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φαίδρας 8
1037 Καϊμακλί
Τ.Θ. 21055
1501 Nicosia
Τηλ.: +357 22 58 11 22
Φαξ: +357 22 58 11 30


ΛΕΜΕΣΟΣ
Μισιαούλη & Καβάζογλου & Άντη Φιλήτα
3012 Λεμεσός
Τηλ.: 77 77 78 48
Φαξ: +357 25 82 72 30


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φαίδρας 8
1037 Καϊμακλί
Τ.Θ. 21055
1501 Nicosia
Τηλ.: +357 22 58 11 22
Φαξ: +357 22 58 11 30


ΛΕΜΕΣΟΣ
Μισιαούλη & Καβάζογλου & Άντη Φιλήτα
3012 Λεμεσός
Τηλ.: 77 77 78 48
Φαξ: +357 25 82 72 30


Κεντρικά Γραφεία

Αθαλάσσας 92 & Χατζηιωσήφ
2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 21055
1501 Λευκωσία

Δωρεάν τοπική κλήση
Τηλ.: 77 77 74 00
Κλήση από εξωτερικό
Τηλ.: +357 22 58 11 11

Φαξ: +357 22 58 11 10